Onze verbintenis betreffende het beveiligen en beschermen van de gegevens van uw studenten

Met JobTeaser voldoet uw Career Center aan de GDPR-vereisten

Duidelijk en omlijnd doel

In onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy staat expliciet vermeld voor welk doel we de gegevens bij JobTeaser verwerken: We gebruiken ze om onze missie te vervullen: studenten en pas afgestudeerden begeleiden bij hun integratie op de arbeidsmarkt.

Verzamelen van noodzakelijke relevante gegevens

Het doel van het Career Center is het ondersteunen van de integratie van studenten op de arbeidsmarkt en daarom verzamelen we alleen informatie die relevant is voor dit doel: voornaam, naam, opleiding, maar ook diplomajaar, studieprogramma etc. Daarnaast kunnen studenten andere potentieel nuttige informatie verstrekken voor de recruiter, zoals hun LinkedIn-profiel, maar dit is nooit verplicht.

Beperkte gegevensbewaring

De bewaartermijn van gegevens is beperkt. We verwijderen bijvoorbeeld gegevens van inactieve accounts. Er zijn ook beperkingen aan de opslaglocatie: JobTeaser bewaart alleen gegevens in de Europese Unie, waar GDPR van toepassing is.

Respect voor ieders rechten

We vragen altijd toestemming aan de studenten voor het gebruiken van hun gegevens. De inhoud blijft altijd eigendom van de student of medewerker die de informatie heeft geplaatst en deze info wordt enkel met hun toestemming gedeeld.

Beveiliging van de gegevens

Er zijn verschillende soorten accounts voor de beheerders van de onderwijsinstellingen om te verzekeren dat alleen degenen die de informatie nodig hebben er ook effectief toegang tot hebben. Ook intern is de veiligheid en bescherming goed geregeld: voor onze medewerkers is een beleid inzake beveiliging van informatiesystemen geïmplementeerd en gelden strikte vereisten op het gebied van privacy.

Lees meer over onze inspanningen en verbintenissen op het gebied van gegevensbeveiliging en -bescherming

Meer informatie