W jaki sposób chronimy i zabezpieczamy dane Waszych studentów

JobTeaser gwarantuje, że Twoje Career Center jest zgodne z RODO

Jasny cel przetwarzania

Nasze ogólne warunki użytkowania i polityka prywatności jasno określają, do czego wykorzystywane są dane, które przetwarzamy w serwisie JobTeaser: używamy ich, aby ułatwić studentom i absolwentom wejście na rynek pracy oraz usprawnić ich rekrutację, co jest naszą misją.

Zbieranie właściwych danych

W związku z tym, że misją Career Center jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy, zbieramy tylko informacje niezbędne do realizacji tego celu: imię, nazwisko, wykształcenie, jak również rok uzyskania dyplomu, kierunek studiów itd. Proponujemy studentom podawanie innych informacji, które potencjalnie mogą być użyteczne dla rekrutera, jak adres ich profilu na LinkedIn, ale nie jest to w żadnym wypadku obowiązkowe.

Ograniczenie przechowywania danych

Stosujemy to ograniczenie zarówno w czasie, na przykład usuwając nieaktywne konta członków serwisu, jak i w przestrzeni: JobTeaser przechowuje wszystkie dane na terenie Unii Europejskiej, na którym obowiązuje rozporządzenie.

Poszanowanie praw każdej osoby

Jesteśmy zobowiązani, aby uzyskać zgodę studentów na wykorzystywanie ich danych. Publikowane treści zawsze pozostają własnością studentów lub osoby, która je zamieściła, do nas należy wyłącznie optymalizacja ich rozpowszechniania za wyraźną zgodą autorów.

Zabezpieczanie danych

Utworzyliśmy różne rodzaje kont dla administratorów uczelni, aby upewnić się, że dostęp do informacji mają tylko osoby, które ich potrzebują. Gwarantujemy również uwzględnienie i stosowanie dobrych praktyk wewnątrz firmy: wprowadziliśmy Politykę Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych dla naszych pracowników z myślą o rygorystycznych zasadach zachowania poufności.

Poznaj szczegóły na temat naszych zobowiązań w zakresie ochrony i zabezpieczania danych

Więcej informacji